petek, 3. januar 2014

Človek v svetu

Po štirinajstdnevnem premoru se vračamo z novo objavo. Upam, da ste med prazniki uživali in se napolnili z novo energijo.

Objave na temo mature bodo sedaj bolj pogoste in preden se lotimo vsebinske razčlenitve posameznega dela, se bomo posvetili tematskemu sklopu letošnje mature: Človek v svetu.

Poleg del, ki jih obravnavamo za maturo, državna izpitna komisija za slovenščino določi tudi tematski sklop.

Tematski sklop predstavlja skupno točko oziroma rdečo nit, ki izbrana dela povezuje preko podobnih ali različnih vidikov.

Tematski sklop tudi že nakazuje pomembni element zgodb in tokratni kar sam od sebe v ospredje postavlja posameznika in njegovo vlogo, prostor v svetu, družbi.

Kakšna je ta vloga, boste morali izluščiti iz izbranih del.

Pri tem vam lahko pomaga nekaj opornih točki, ki jih raziščite pri naslednjem branju posameznega dela:

Protagonist – je osrednji lik zgodbe, od katerega je odvisen njen izid. Raziščite katera želja, potreba, ideal vodita glavnega junaka na njegovi poti. Kateri cilj si prizadeva doseči? Kaj ga vodi na njegovi poti? Katerih orodij se poslužuje, da bi dosegel svoj cilj? Katere vrednote ga odlikujejo? Katere lastnosti mu niso v prid? Ali doseže zastavljen cilj?

Antagonist – je nasprotnik osrednjega lika. Njegove želje, potrebe, cilji nasprotujejo vrednotam glavnega junaka. Raziščite, v čem cilj glavnega junaka nasprotuje cilju nasprotnika. Kaj z dosego cilja protagonista njegov nasprotnik izgubi? Kako antijunak postopa, da bi glavnemu junaku preprečil dosego cilja? Katerih sredstev se poslužuje? Kaj s tem pridobi? Kako ga (ne) zadovoljitev potreb zaznamuje? Ali mu uspe preprečiti, da glavni junak doseže svoj cilj? Antagonist je lahko poleg osebe tudi predmet (npr. neke vrste sveti gral, ki si ga junak želi) ali prepričanje (npr. nasprotno prepričanje osebe, ki jo želi glavni junak osvojiti).

Ljubezen glavnega junaka – po navadi je glavni junak zaljubljen ali si želi naklonjenost njemu ljube osebe. Raziščite, kako mu ta oseba pomaga na njegovi poti, pri uresničevanju in doseganju cilja, pri osebnem razvoju skozi zgodbo? Pripomore k srečnemu koncu ali ne? Glavnega junaka razočara ali uresniči njegove potrebe?

Drugi liki – v vsaki zgodbi je po navadi vrsta raznolikih likov in karakterjev. Na podoben način kot ste razčlenili motive antagonista in ljubezni glavnega junaka, raziščite tudi motive drugih oseb, ki nastopajo v zgodbi. Preverite, kakšni so njihovi motivi, da pomagajo osrednjemu liku pri doseganju njegovega cilja oziroma kako mu skušajo to preprečiti.

Na koncu za vsako osebo določite odnos do drugih oziroma njen prostor v svetu. Je to odnos posameznik proti drugim ali posameznik z drugimi?

Kakšen je vaš pogled na človeka v svetu?

Ni komentarjev:

Objavite komentar