ponedeljek, 10. december 2012

Matura 2013

Literarnica odpira novo rubriko - Matura 2013.

Namenjena je vsem dijakom zaključnih letnikov in tudi drugim, ki bodo v letošnjem letu opravljali maturo.

Prispevki se bodo dotikali predvsem koristnih in praktičnih nasvetov o pisanju eseja,  njegovih značilnostih, obliki, sestavi ...

Prav tako pa bomo razčlenili obe obravnavani deli letošnje mature: Pomladni dan Cirila Kosmača in Konje krast Pera Pettersona.

Seveda s stališča tematskega sklopa: OTROCI IN STARŠI. 

Glavne razlike med spisom in esejem


Kakšne so razlike med šolskim spisom in esejem, zakaj esej pišemo dlje časa kot spis in ali je esej res težji?

Nekateri menijo, da dar za pisanje bodisi imaš, bodisi nimaš in če ga nimaš, tvoji spisi in kasneje eseji ne bodo nikoli res dobri. Seveda je v tem nekaj malega resnice - če nas pisanje ne zanima in ne veseli, tudi pisali ne bomo tako dobro in v tem primeru tudi ne bomo postali pisatelji, kljub temu pa se lahko naučimo nekih smernic, kako napisati dober spis in esej.

Kaj je spis in kaj je esej?

Spis je pravzaprav “mlajši brat eseja”, kar pomeni, da nas ravno pisanje šolskih spisov privadi na pisanje in tako pomeni uvod v bolj zahtevno pisanje - esej. V osnovni šoli se boste najprej spoznali s spisom, v katerem boste opisovali, kako ste preživeli poletje, zakaj vam ni všeč deževno vreme in še kaj. Kasneje, ko boste izboljšali svoj način pisanja, osvojili pravilno obliko pisanja in pravopis, pa sledi korak naprej - pisanje daljšega in bolj zahtevnega eseja. Eseje se ponavadi začne pisati na koncu osnovne šole, v srednji šoli, pa se piše samo še eseje.

Pet glavnih razlik med spisom in esejem

 1. Dolžina spisa in dolžina eseja
Spis je krajša oblika in se piše krajši čas, esej pa je daljši in bolj poglobljen, zato zahteva več vloženega truda in časa. Začetni spis je dolg približno pol A4 strani,šolski eseji pa so ponavadi dolgi stran in pol ali več.
2. Oblika spisa in eseja
Spis = uvod, jedro, zaključek
Esej = uvod (postavimo si delovno vprašanje ali hipotezo), jedro (več odstavkov, ne samo eden), zaključek (povzamemo glavne ugotovitve in zaokrožimo v celoto).
Kot vidimo je oblika podobna, saj tako spis kot tudi esej izhajata iz osnovne oblike pisanja: uvod, jedro, zaključek. Spis se te oblike drži bolj strogo in je pogosto napisan samo v treh odstavkih, kasneje pa se je dobro privaditi pisanja z več odstavki. 
V eseju pa v jedru napišemo, razložimo o čem bomo pisali, na katera vprašanja bomo skušali odgovoriti skozi pisanje ali pa postavimo hipotezo. Hipoteza se sliši kot nekaj izjemo težavnega, vendar brez skrbi, hipoteza je samo neka trditev, ki jo napišemo, potem pa jo skušamo s pisanjem ali potrditi ali zavrniti. Jedro eseja je ponavadi sestavljeno iz nekaj odstavkov, ki jih ločimo smiselno, na primer: v prvem odstavku na kratko obnovimo vsebino knjige, v drugem odstavku podamo opis glavnih oseb in njihovih značilnosti, v tretjem odstavku se razpišemo o glavnem problemu v knjigi in tako dalje. Jedro je hrbtenica eseja, ki mu da boljo preglednost, zaradi odstavkov olajša branje in nudi veliko informacij. V zaključku povzamemo glavne ugotovitve in mogoče podamo še kakšno lepo končno misel.
3. Vsebina spisa in eseja
Vsebina spisa in eseja je lahko karkoli, le da moramo paziti, saj je vsebina eseja veliko bolj poglobljena, tako da moramo stvar, knjigo, osebo,... o kateri pišemo, poznati res dobro. Vsebina predstavlja pomemben del končne ocene, zato je potrebno paziti, da je razumljiva, smiselna pripoved, jasno opisane osebe in občutja. 
Primer opisa osebe iz spisa:
 Tjaša je bila pridna učenka, ki je v popoldanskih urah obiskovala ure jazz baleta.
 Primer opisa iz eseja:
Tjaša je bila prizadevna in pridna modrooka učenka, ki jo je zanimalo marsikaj, predvsem pa se je navdušeno posvečala njeni največji ljubezni - jazz baletu.
4. Zahtevnost pisanja
Pri eseju se zahtevnost pisanja zelo zviša, ne uporabljamo več premega govora (saj veste, vse tisto znotraj “narekovajev”), pač pa se preizkusimo v citiranju. Besedišče mora biti bogato, poznati moramo več izrazov, znati dobro opisovati in dobro pisati, kar lahko storimo tako, da veliko beremo in si tako obogatimo zakladnico besed. V eseju tudi argumentiramo in pogosto tudi nagovarjamo namišljenega sogovornika.
Ravno zaradi večje zahtevnosti je pri pisanju eseja priporočljivo uporabljati dodatni list, kjer si pred začetkom pisanja naredimo okvirni načrt pisanja.
5. Pogumno v pisanje!
Če ste pred izzivom pisanja prvega eseja, se mogoče res zdi, da je izjemno težko in nerazumljivo, vendar imejte v mislih, da lahko napišete skoraj karkoli, če le dobro utemeljite, zakaj ste nekaj napisali. Esej vam da veliko možnosti za ustvarjalnost in izraz vašega pogleda na neko zadevo. 

In ne pozabite - recept za esej je vedno: dobra vsebina + pravilna zgradba + jezikovna ustreznost! Če v to uspete vključiti še začetno hipotezo in kakšen citat ste na konju!

Manca Dežman

Povzeto po: http://www.filternet.si/os/clanki-videi/glavne-razlike-med-spisom-in-esejem/c.1520