petek, 16. junij 2017

4 vaje, kako otroka učiti brati

Šolsko leto se počasi bliža koncu. Za prvošolce je bilo to prelomno leto. Septembra vstopajo v učno okolje, kjer bodo morali biti veliko bolj samostojni kot so bili sedaj.

Pričakovalo se bo, da berejo. Tekoče, če je le mogoče, čeprav marsikateri učenec tega ne zmore niti v začetku tretjega razreda. Tako tudi od prvošolcev ni za pričakovati, da bodo vsi ob koncu prvega razreda brali. Zato je toliko bolj pomembno, da otrokom zagotovimo možnost bralnega razvoja in učenje branja na način, ki bo vsakega učenca pripeljal do dobrega bralca in ne bo delil na tiste, ki se brati naučijo hitro in tiste, ki se naučijo brati kasneje. V prvem razredu bi morali dati poudarek predvsem na usvajanje osnov, tako pa prenatrpan učni načrt zahteva, da se morajo otroci pri šestih letih že veliko naučiti, a hkrati se ne naučijo tistega, kar je dejansko podlaga za vse kasnejše učenje in tudi pridobivanje znanja - branja.  

V predhodnih objavah smo pokazali, da je učenje branja že kot sam proces težko. Poleg tega je za nekatere težji kot za druge. Vseeno pa ali se naučimo dobro brati ni odvisno od tega ali se brati naučimo hitro ali ne.
Pri učenju branja bi morali dati tako poudarek predvsem na dve stvari:
- kot prvo, da je za učenje branja zelo pomembno, da dobro poznamo črke in da tudi prepoznamo glas, ki se nanaša nanjo,
- in kot drugo, da se naučimo brati z razumevanjem. Branje, kjer prebranega tudi ne razumemo nima smisla in je dejansko brezplodno. Tako ne ustvarjamo niti dobrega bralca, se pravi, da bo prebrano razumel in znal pojasniti, niti bralca, ki mu bo branje blizu.

Prvo je predpogoj, da se sploh lahko učimo brati, drugo pa je končni rezultat, h kateremu bi morali pri učenju branja stremeti.

Preden pa se posvetimo nekaterim pristopom k učenju branja, se ustavimo še pri dveh pristopih k učenju branja:
- prvi je črkovanje, 
- drugi je t.i. "vlečenje" črk.

To izpostavljam zato, ker sem pri svojem delu opazila, da kljub temu, da se otroci v šoli učijo brati z vlečenjem črk, je nekaterim lažje, da besedo črkujejo in prepoznajo s črkovanjem, besede z vlečenjem črk pa ne prepoznajo.

Sama nisem zagovornica ne enega ne drugega način, verjamem pa, da se na oba načina lahko naučimo brati in prebrano tudi razumeti in je dobro otroka spodbujati, da se nauči brati na tisti način, ki mu je bližji. Cilj je, da prepoznajo besedo kot celoto in ne samo posameznih črk.

Pri učenju se mi bolj zdita pomembna čas in pozornost, ki jo namenimo branju, da otroku damo čas, ki ga potrebuje, da se brati nauči.

In kako lahko pristopimo k učenju branja, da bomo otroka naučili brati, hkrati pa ga ne odvrnili od tega, če mu branje ne gre najbolje ali najhitreje?

Preizkusila sem nekaj načinov, ki otroka spodbujajo, da spoznava črke, jih prepozna in tudi poveže v besede.


1. Risanje in barvanje črk. Da se otroci spoznajo s črkami, je dober način, da imajo priložnost to narediti tudi na način, ki jim bo všeč. In risanje in barvanje je večini otrok všeč. Sama pripravim kartončke s posameznimi črkami, ki jih mora otrok pobarvati. Pri tem pazite, da se otrok resnično posveti barvanju, spodbujajte ga da opazuje obliko, ki jo barva in naj medtem ponavlja glas. Tako bo spoznaval obliko črke ter jo povezal z glasom in naslednjič, ko bo slišal glas, ga bo znal povezati z obliko.
2. Prepoznavanje črk. Pobarvane kartončke s črkami lahko nato uporabite, da poznavanje črk z otrokom še utrdite. Kupček premešajte, nato pa mu kažite kartonček enega za drugim. Če črko prepozna in pravilno poimenuje, jo odložite na en kupček, če pa črke ne prepozna ali jo zameša z drugo, kartonček odložite na drugi kupček. Pri tem otroku ne dajte preveč časa za odločanje. Če črko prepozna, jo takoj odložite na prvi kupček, če je ne ali začne razmišljati, jo takoj odložite na drugega. 
Tukaj ne gre za to, da boste na koncu otroku predočili koliko črk je imenoval pravilno in koliko ne. Gre le za zabaven način, da se nauči prepoznati črke.
Vajo lahko še dopolnite, da iz črk, ki jih je prepoznal poskuša sestaviti besede. To so lahko kratke, preproste besede, a bodo otroci našli tudi daljše. Kmalu bodo želeli sestaviti besede, ki bodo vsebovale tudi črke z drugega kupčka. Najprej naj sestavi besedo iz črk iz prvega kupčka, nato pa naj v drugem kupčku poišče črko, ki bi ustrezala manjkajočemu delčku besede.
3. Pisanje zgodbic. Otroci radi pripovedujejo zgodbice, izmišljene ali o tem, kar se jim dogaja. Naj to tudi napišejo. Povedo naj zgodbo, ki jim jo črkujete, sami pa naj jo zapišejo. Naredijo lahko tudi knjižico, kar se jim bo zdelo še veliko bolj dragoceno, saj bodo napisali "knjigo".
 4. Otroka naj uči starejši brat ali sestra. Če je otrok prvorojenec, naj ga uči starejši bratranec, sosed itd., se pravi malo starejši vrstnik, ki že zna pisati. Če sta otroka sorojenca je še toliko bolj koristno. Mlajši se radi zgledujejo po starejših, starejši pa se skozi proces naučijo več potrpežljivosti do mlajšega brata ali sestre. Učenje lahko usmerjate, velikokrat pa se izkaže bolje, da starejšemu prepustite, da sam zastavi učenje in pripravi celo kakšne vaje.

Kot že večkrat omenjeno, naučiti se brati ni lahko, četudi se nekateri otroci naučijo hitreje, zahteva pa tudi veliko pozornosti in vztrajnosti, tako otrokove kot vaše, da se tega nauči.

Med učenjem naj branje ne bo nikoli podvrženo ocenjevanju ali prav in narobe, temveč na to vedno glejte le kot na proces, ki ga bo otrok slej ko prej usvojil.

Foto: Literarnica

Ni komentarjev:

Objavite komentar