Ustvarjalnice pisanja za otroke

Ustvarjalno pisanje je priporočljivo spodbujati že v ranem otroštvu, saj se istočasno razvijajo sposobnosti razumevanja, govora in izražanja najmlajših.

Za spodbujanje ustvarjalnega pisanja ni vedno nujno znati pisati. Že otroke v vrtcu se lahko spodbuja k ustvarjalnemu pisanju. Pri tem ne gre za lepoto, izvirnost besednih zvez ali povedi, ki bi jih znali tvoriti, temveč za ustvarjalno razmišljanje in pripovedovanje.

Z vajami, prilagojenimi še ne pišočim malčkom, spodbujamo vživljanje v zgodbo in vživeto pripovedovanje. Z različnimi, interaktivnimi pripovednimi in slikovnimi metodami otroci »pišejo« zgodbo. Otroke pri tem usmerjamo in vodimo v razvijanje konkretne zgodbe skozi igro.

Učence prve triade (6 – 8 let) že lahko vodimo k bolj kompleksnejšim tehnikam izražanja in k dejanskemu ustvarjalnemu pisanju, sicer pa se ohranjajo nekoliko nadgrajene metode ustvarjalnega pisanja kot za vrtčevske otroke.

Pri učencih druge in tretje triade (9 – 14 let) pa lahko uporabljamo že zahtevnejši pristop k ustvarjalnemu pisanju. Z vajami za spodbujanje besednega zaklada, iskanjem sopomenk, nadpomenk in drugimi se spoznavajo z besedami, ki jih že vsakodnevno uporabljajo, prav tako pa spoznavajo nove, spoznavajo njihov pomen in njihovo uporabo.

Z ustvarjalnim pisanjem se učenci naučijo tudi pestrejše, bolj razumljivo in jedrnato izražati. Na ustvarjalen način začnejo izražati svoje misli in mnenje.

Ustvarjalno pisanje spodbuja domišljijo, vživljanje v različne vloge ali situacije, hkrati pa otroke usmerja k bolj povezanemu razmišljanju in pisnemu ter govornemu izražanju.

Vsaka oblika ustvarjalnosti, kjer otroci lahko brez predsodkov in sodb pokažejo kdo so, krepi njihovo osebnost, samozavest, jim daje občutek vrednosti, prav tako pa se lažje spopadajo z vsakodnevnimi stiskami, napetostmi in dilemami.

Za več informacij in možnosti izvedbe delavnic se obrnite na helena@literarnica.si.

Ni komentarjev:

Objavite komentar