petek, 4. april 2014

Kako pisati razpravljalni esej

Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za slovenščino določa, da pri pisanju razpravljalnega eseja dijak dokaže svojo zmožnost razpravljanja o književnosti, problemskega, raziskovalnega in ustvarjalnega branja književnih besedil, njihovega primerjanja, vrednotenja in uvrščanja v kontekst.

Več o tem smo pisali v tejle objavi, tokrat pa se bomo posvetili samemu tipu razpravljalnega eseja, kaj lahko na maturitetnem izpitu pričakujete in kako se pisanja razpravljalnega eseja lahko lotite.

Primer, ki ga bomo obravnavali je primer, ne dejanska tema, ki jo lahko pričakujete na izpitu, vsekakor pa bo dobra vaja, da boste na izpitu, še posebej če ste napotkom za pisanje eseja sledili do zdaj, znali pisati o kateri koli temi, ki jo boste dobili.

Kot že samo ime pove, razpravljalni esej od vas zahteva, da o določeni temi, problemu, vprašanju razpravljate, pa tudi primerjate, pojasnjujete, razvrščate, vrednotite itd.

Na samem izpitu boste za razpravljalni esej dobili naslov in do pet smernic, kako vsebinsko esej zastaviti. Te smernice naj vam bodo vodilo, da v svojem razmišljanju ne zaidete od predlagane teme.

Primer: Navidezna norost, iskanje pravice in reševanje sveta

Tako osrednji lik istoimenske drame Hamlet kot osrednji lik Fizikov Möbius sta za dosego svojega cilja izbrala, da bosta pred svetom igrala norca. Kateri so razlogi, ki vodijo Hamleta pri maščevanju očetove smrti? Bi jih lahko primerjali z razlogi Möbiusa, da se odloči za življenje v norišnici? Kaj sta hotela z navidezno norostjo doseči? Opišite, kako odločitev vpliva na njuni življenji, na razvoj dogodkov. Ali jima uspe doseči zadani cilj ali se jima ta izmakne?

Najprej natančno preberite naslov in navodila za pisanje eseja. V navodilih si lahko podčrtate ključne besede, ki vas bodo usmerjale pri pisanju, predvsem pa vas opominjale, o čem pisati. Vsekakor ne boste pisali o nečem, česar navodila od vas ne zahtevajo. V tem primeru ne boste pisali o razlogih za umor svojega brata. (Vendar pa boste umor Hamletovega očeta verjetno navedli kot enega od razlogov za Hamletovo izbiro navidezne norosti). Pomembno je, da se držite predlagane teme, saj vsa odstopanja od navodil pri ocenjevanju pomenijo odbitek točk.

Ko si dobro preberete naslov in navodila, se lotite osnutka. Najlažje se boste držali zastavljene teme, če si boste odgovorili na posamezne postavke navodil.

Tako osrednji lik istoimenske drame Hamlet kot osrednji lik Fizikov Möbius sta za dosego svojega cilja izbrala, da bosta pred svetom igrala norca. Kateri so razlogi, ki vodijo Hamleta pri maščevanju očetove smrti?
 
Na tem mestu predstavite ključne elemente oziroma razloge, ki so Hamleta vodili k odločitvi, da za svet postane norec.

Bi jih lahko primerjali z razlogi Möbiusa, da se odloči za življenje v norišnici?

Najprej predstavite Möbiusove razloge za zavestno življenje v norišnici in izdajanje za norega. Nato te razloge primerjajte s Hamletovimi. V čem so si podobni, če sploh in v čem ne.


Kaj sta hotela z navidezno norostjo doseči?

Predstavite cilj vsakega od likov, ki sta ga hotela s svojo odločitvijo doseči. Predstavite tudi svoj pogled na njuno odločitev in zastavljeni cilj. Se vam je njuna odločitev zdela prava ali bi lahko ravnala drugače? Argumentirajte svoje stališče.

Opišite, kako odločitev vpliva na njuni življenje, na razvoj dogodkov.  Ali jima uspe doseči zadani cilj ali se jima ta izmakne?

Tukaj se osredotočite na nekaj ključnih dogodkov v razvoju ene in druge drame, ki so posledica odločitve osrednjega lika in kako posamezna odločitev vpliva na njegovo življenje. Poiščite podobnosti ali razlike med obema zgodbama. Opredelite se ali je Hamletu in Möbisusu uspelo doseči zastavljen cilj in utemeljitev vaš odgovor.
Z odgovori na postavke navodil boste dobili smernice za pisanje eseja. Odgovore si zapišite v alinejah, v obliki miselnega vzorca ali na kakršen koli drug način, ki vam bo najlažje služil za nadaljnje pisanje.

Osnutek ste napisali, sedaj pa vas čaka pisanje eseja. Najlažje bi bilo, da bi usmeritve iz osnutka le zapisali v povedi, vendar pa mora biti besedilo eseja tako vsebinsko kot po zgradbi smiselno povezano in oblikovano.

Verjetno se vam bo že med pisanjem osnutka zastavil problem, katerega boste želeli utemeljiti in zagovarjati. Drugače o njem razmislite in si ga zastavite. Problem boste izpostavili v uvodu, nato pa se boste v jedru do njega opredelili, ga razčlenili, argumentirali, postavili tudi protiargumente, in ga v zaključku smiselno zaokrožili, ga potrdili. Smernice iz navodil so vam lahko vodilo za zgradbo jedra, se pravi da boste vsako postavko obravnavali v svojem odstavku.

Ker pa je za esej pomembno, da deluje kot smiselna celota in ne samo kot skupek nepovezanih idej, je treba, da svoje misli, stališča, smiselno povežete, da se misli skozi besedilo eseja razvijajo, druga drugo potrjujejo ali zanikajo, dokazujejo in se nazadnje zaokrožijo v zaključku. Povezanost boste najlažje dosegli, če boste problem zastavili, oblikovali na način, da bo, kot ključni element celotne vsebine, povezoval vse nadaljnje trditve, ki jih boste v jedru opredelili.

Vse pisne izdelke, ki jih boste napisali na podlagi zgornjega primera razpravljalnega eseja, lahko do 25. 4. pošljete na literarnica@gmail.com. Na vašo željo vam bom podala opisno oceno s predlogi, kako besedilo še izboljšati.

1 komentar: