petek, 9. november 2012

Nagradni literarni natečaj na temo Preprečevanje odvisnosti


Drage bralke, dragi bralci, ali ste vedeli, da je NOVEMBER mesec PREPREČEVANJA ODVISNOSTI?

Kvalitetne črtice, ki bodo prispele do 30. 11. 2012, bomo objavili na naši spletni strani www.ventilatorbesed.com, najlepše tri pa nagradili s knjižno noviteto, ki jo podarja Ventilator besed.

Črtico, s katero želite sodelovati na nagradnem natečaju, pošljite na elektronski naslov: vladka@ventilatorbesed.com, s pripisom Za literarni natečaj „Preprečevanje odvisnosti“.

Nagrajenci, ki bodo po končanem natečaju razglašeni na www.ventilatorbesed.com, morajo svoje podatke poslati po elektronski pošti na vladka@ventilatobesed.com, da se dogovorimo za prevzem nagrade.

Veliko ustvarjalnosti vam želi revija Revija Ventilator besed!

Več na: http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=4&id=4225&leto=2

2. LITERARNI NATEČAJ


Leto je naokoli in Šolski center Šentjur razpisuje 2. tradicionalni literarni in likovni natečaj z naslovoma:


a) Življenje z naravo
b) Mrtve reke, neme pomladi – ali je to naša prihodnost?

Pod prvim naslovom naj učenci opišejo svoje doživljanje narave in vsega, kar je z njo povezano (življenje v gozdu, na polju, travniku, ob potoku, jezeru, sprehod po planinah…). Napišejo naj kakšno zanimivo izkušnjo, ki so jo doživeli v naravi, lahko opišejo kakšen naraven pojav, ki je pritegnil njihovo pozornost in jih pripravil k razmišljanju o tem, kako sta narava in človek povezana tudi v času sodobnih tehnologij.

Pod drugim naslovom naj učenci razmišljajo o naši prihodnosti – kakšna bo, če bomo z naravo ravnali tako neodgovorno kot doslej: onesnaževali vode, ozračje, krčili gozdove itd. .
Navedejo naj svoje predloge, kako vzpostaviti trajnostno ravnovesje v naravi, da ne bomo doživeli katastrofe zaradi lastne nepremišljenosti.

Pisni izdelki naj obsegajo 300 do 500 besed, naj bodo natipkani s pisavo v velikosti 12, z razmakom 1,5 ter opremljeni z avtorjevim imenom in priimkom, razredom, imenom osnovne šole ter imenom in priimkom mentorja.

Likovni izdelek je lahko risba, slika, kolaž, grafika v katerikoli likovni tehniki, v A3 formatu (risalni list), lahko je delo enega ali več avtorjev skupaj. Na hrbtni strani naj bodo naslednji podatki: naslov izdelka, ime in priimek avtorja/avtorjev, razred, ime in priimek mentorje ter ime in polni naslov šole.

Literarne in likovne izdelke bo pregledala tričlanska komisija. O izboru bodo avtorji oziroma njihovi mentorji obveščeni po pošti. Najboljši izdelki bodo nagrajeni in objavljeni v lokalnih časopisih. Razglasitev rezultatov bo javna, o kraju in času vas bomo obvestili naknadno.
Literarne in likovne izdelke pošljite do 21. 12. 2012 na naslov šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur s pripisom literarni/likovni natečaj ali pa po
elektronski pošti solski.center-sentjur@guest.arnes.si , lahko pa jih tudi oddate osebno v tajništvu šole.

Izdelkov ne bomo vračali. V kolikor avtor želi, da mu izdelek vrnemo, ga lahko on sam ali mentor prevzame na sedežu šole po zaključku aktivnosti.

            
                                                                                                                     Ravnatelj:
                                                                                                         mag. Janez Vodopivc

Več na: http://www.sc-s.si/joomla/index.php/srednja/290-2literarni-nateaj

Literarni natečaj revije Mladika


Revija Mladika razpisuje 41. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Uredništvo rokopise zbira do 1. decembra, rezultati bodo znani ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Razpis je odprt ne glede na bivališče.

Razpisane so denarne nagrade za prozo in za poezijo. V vsaki kategoriji prva, druga in tretja nagrada, vrednosti pa so: v prvi kategoriji 500, 300 in 250 evrov, v drugi kategoriji pa 300, 150 in 100 evrov.

Rokopise je treba poslati v dveh (2) čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 TRST, do 1. decembra 2012 ali redakcija@mladika.com. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali s šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti (ali v posebni priponki elektronske pošte), opremljeni z istim geslom ali s šifro.
Prozna besedila naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset).

Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno.Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu – na javni prireditvi in v medijih. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2013. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo. Rokopisov ne vračajo.

Foto © MladikaVeč na: http://radio.ognjisce.si/sl/135/ssd/8983/

torek, 6. november 2012

Ljubezenski roman


Zgodba ljubezenskega romana posveti vso pozornost ljubezenskim razmerjem med glavnimi osebami. Žanr je namenjen predvsem ženskemu bralstvu, knjige pa se pogosto objavljajo v serijski obliki.

Zgodba ljubezenskega romana temelji na ljubezenskem odnosu med dvema osebama. Glavni namen ljubezenskega romana je »čustvena izpopolnitev«, konec pa naj bi bil optimističen. Bistvo ljubezenskega romana je »romantično razmerje med junakom in junakinjo«. V žanru so dobre osebe nagrajene, zle kaznovane, vrednost ljubezni pa potrjena. Nekateri avtorji in bralci ljubezenskih romanov verjamejo, da bi moral žanr imeti dodatne omejitve, npr. izognitev temam, kot je prešuštvo. Druga nesoglasja zadevajo zahtevo po srečnem koncu in mesto istospolno usmerjenih. Ljubezenski roman se skratka osredotoča na razvoj ljubezenskega razmerja in se ponaša z optimističnim koncem. Teme, kot so posilstvo na zmenku, nasilje v družini, zasvojenost, invalidnost določajo nove podtipe in žanrsko razvejanost tega žanra, zato ne drži očitek, da so vsi ljubezenski romani enaki. Delež čutnosti v ljubezenskem romanu je raznolik, od bežnega poljuba do pornografskih scen.