petek, 15. september 2017

Najti svoj učni sitl - 4 pomembna vprašanja

Ustvarjalnost, radovednost, učenje, znanje so povezani. Eno brez drugega ne obstaja. In nekako se zdi, da so te komponente otrokom naravne in še niso omejene s raznimi prepričanji o prav in narobe ali dobro in slabo.

A z odraščanjem se te komponente pričenjajo izgubljati in marsikdo sledi prepričanju, da je učenje naporno, brez veze in brez smisla.

Učenje je pomembno, pravzaprav se nikoli ne nehamo učiti. Prav tako je pomembno ohranjanje prirojene ustvarjalnosti, ki nas žene, da odkrivamo in spoznavamo ter se učimo novih stvari. Z ustvarjalnim razmišljanjem, ki se pri tem krepi, lahko tudi učenje postane lažje in bolj zanimivo.

Bistvo je, da v učenju najdemo smisel in koristnost, takrat je tudi naša motivacija za učenje večja in k učenju lažje pristopimo.

Kot smo izpostavili v prejšnji objavi, je za uspešno učenje pomembno tudi, da se zavedamo, kako se sploh učimo, šele nato bomo lahko prešli tudi na kako se učimo.

Zaznavanje okolja, ljudi, situacij ima veliko vlogo pri tem, kako bomo informacije zaznali in sprejeli ter tudi ali jih bomo ohranili, se pravi, ali se bomo tega naučili.

Metod in tehnik, kako se učimo, je kar nekaj in vsaka nam osvetli svoj pristop, nam pa lahko pomaga, da odkrijemo svoj učni pristop in se posledično lažje učimo.

Ena izmed metod, ki se mi zdi že nekaj let zanimiva, a je še nisem do konca preučila, je metoda 4MAT.

Razvila jo je Bernice McCarthy in temelji na njenih izkušnjah kot vzgojiteljica v vrtcu, o učnih navadah in delovanju leve in desne možganske polovice. (In o tem, da je delovanje obeh možganskih polovic pomembno tudi pri ustvarjalnem razmišljanju, smo tudi že pisali.)

4MAT metoda poleg tega temelji tudi na štirih posebnih fazah učnega procesa:
1. Izkustvo
2. Konceptualizacija
3. Uporaba
4. Izboljšava
Prvi dve fazi potekata med zaznavanjem in sprejemanjem informacij, drugi dve pa med obdelavo in shranjevanjem informacij.

Velik poudarek metoda daje tudi na uporabo obeh možganskih polovic: leve, ki je logična in analitična, in desne, kjer so miselni procesi bolj naključni in so osnovani na podlagi podob, asociacij.

4MAT vključuje tako delovanje možganskih polovic kot tudi različnih faz učnega procesa in učnih stilov, ki odgovarjajo na štiri ključna vprašanja:
ZAKAJ?
KAJ?
KAKO?
(KAJ) ČE?
Po 4MAT metodi se ljudje namreč učimo na način, kateremu vprašanju želimo odgovoriti. Nas bo torej zanimalo Zakaj?, nekaj želimo narediti, deluje itd. ali nas bomo zanimalo Kaj?, lahko naredimo, tretjo skupino Kako?, nekaj deluje in četrto zanima Kaj če?, bi nekaj delovalo drugače.

Pri vsakem izmed nas prevladuje, tako kot pri zaznavnih stilih, en od omenjenih učnih stilov, četudi večinoma hkrati ali v različnih fazah uporabljamo vse.

Namen uspešnega učenja pa je, da se teh različnih stilov zavedamo in se trudimo pri učenju zavestno uporabljati vse štiri.

Prav tako je namen učenja, da najdete tehniko, ki vam ustreza in jo prilagodite svojim učnim navadam.

Več o metodi si lahko preberete tudi na njihovi uradni strani: https://aboutlearning.com/.
Ni komentarjev:

Objavite komentar