petek, 8. september 2017

Kako se učimo?

Učenje ni lahka zadeva. Večinoma se nam je težko začeti učiti nepoznano snov. Seveda motivacija v obliki navdušenja nad snovjo, zanimanja za predmet pomaga, saj se tako lažje učenja sploh lotimo.

A poleg tega je zelo pomembno tudi, kako se učimo kot posamezniki, zato se bomo učenju posvetili s psihološkega vidika. Pri tem ne gre, za to koliko smo motivirani za učene, ker nas snov zanima, niti za okolje (spodbudno ali nespodbudno), v katerem se učimo ali koliko je učenje obveza ali zabava.

Učenje je lahko tako odvisno od povezav, ki potekajo v naših možganih, lahko je odvisno od tega, kako sprejemamo informacije in na kakšen način si informacije najlažje zapomnimo.

Kot smo individualni sami, tako je individualno tudi naše učenje. Če spoznamo, na kakšen način se učimo, se bomo tudi lažje učili.

Dobro znan je vidik, da se ljudje učimo glede na to, kako informacije zaznavamo z našimi čutili. Kljub poznavanju zaznavnih tipov (vsi smo verjetno kdaj vsaj slišali zanje) pa se premalo zavedamo, da nam lahko vedenje, na kakšen način podatke zaznavamo, pomaga pri učenju in tem kako se učenja lotimo.

Tako ločimo tri tipe zaznavanja:


  • Vizualni tip. Ljudje vizualnega tipa informacije najlažje sprejemajo preko vizualnega zaznavanja, torej vida. Se pravi, da se najlažje učijo tako, da to vidijo, opazujejo. Vid je čutilo preko katerega sprejemajo informacije in si jih tudi zapomnijo. 
  • Avditivni tip. Ljudje avditivnega tipa se najlažje učijo, če informacije slišijo. Informacije, ki jih bodo slišali, si bodo zapomnili. 
  • Kinestetični tip. Ljudje tega tipa se najlažje učijo, če stvari občutijo na telesni ravni, otipajo. Ljudje tega tipa se bodo najlažje učili, če bodo stvari storili, o njih razmislili, jih občutili.


Kako nam poznavanje zaznavnih tipov pomaga pri učenju?

Zaznavni tipi se v vsakem posamezniku prepletajo in dejstvo je, da se bomo najlažje učili in stvari tudi zapomnili, če bodo v procesu učenja "vklopljeni" vsi trije tipi. Če bomo stvari videli, o njih tudi slišali in jih preizkusili, si jih bomo najlažje zapomnili, saj bomo informacije prejeli preko vseh čutil oz. na vse tri načine.

Je pa pri učenju pomembno tudi, da vemo, kateri zaznavni tip je pri nas prevladujoč, saj bomo tako lahko več pozornosti namenili načinu, kako se dejansko učimo.

Na primer, če smo izrazito avditivni tip bomo navodila, snov brali na glas ali se o temi pogovarjali z drugimi. Prav tako si bomo naglas postavljali vprašanja in na njih tudi odgovorili. O snovi bomo rajši poslušali, kot da bi brali zapiske.

Enako velja za vizualni in kinestetični tip. Prvi bodo stvari rajši videli, si še sami prebrali, četudi jih bodo prej že slišali, drugi pa si bodo želeli slišano tudi zapisati.

Dobro je poznati, kako zaznavamo informacije, saj bomo tako lahko prilagodili način učenja in se posledično veliko lažje in bolj učinkovito učili ter dejansko tudi česa naučili.

Foto: rumenahiska.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar