petek, 16. december 2016

Kakšno pisanje je ustvarjalno pisanje?

Veliko govorimo o pisanju in ustvarjalnem pisanju, a kje je razlika? Sama je niti ne vidim, vsaj ne bistvene, saj ima vsako pisanje potencial, da postane ustvarjalno pisanje. In pri tem ne gre toliko, da pišemo romane ali leposlovna, umetniška besedila, temveč gre za način pisanja. Tako lahko tudi dopis, življenjepis, pismo, poročilo vsebuje elemente ustvarjalnega pisanja.

Z ustvarjalnim pisanjem označuje predvsem drugačno in usmerjeno razmišljanje o tem, kaj bomo napisali in kako. Predvsem pa ima ustvarjalno pisanje močno sporočilnost. In ker je lahko vsako pisanje v svojem bistvu tudi ustvarjalno, ali bi vsaj moralo biti, je velikokrat dovolj, da govorimo samo o pisanju.

Pisanje je proces in kot vsak proces zahteva nekaj časa, hkrati pa to pomeni, da ga lahko prilagajamo.


Pisanje lahko prilagajamo glede na:

  • vrsto in naravo besedila,
  • naslovnika besedila, se pravi komu je besedilo namenjamo oziroma kdo bo besedilo bral.

V procesu šolanja pisanje izgubi veliko na svoji spontanosti, torej na spontanem zapisovanju misli, idej ali občutkov, saj je podvrženo strogi slovnični pravilnosti in nenehnemu ocenjevanju tako pisave kot pisanja samega, to pa pomeni, da med pisanjem naši možgani avtomatično preverjajo jezikovno ustreznost in pravilnost.

Pri ustvarjalnem pisanju pa jezikovno pravilnost postavimo na stranski tir. To je vsa umetnost, da ne razmišljamo o prav ali narobe, temveč o idejah, zamislih in jih skušamo prenesti na papir. A to umetnost je težko doseči oz. se je navaditi. Težko se je odvaditi, kar so se naši možgani skozi dolga leta vztrajno učili - paziti, kje postaviti vejice ali kako napisati besedo. in čeprav je pri končnem besedilu tudi ustrezna slovnična pravilnost zelo pomembna, a lahko pri samem besedilu počaka na svoje mesto.

Kot vsaki ustvarjalni ideji, moramo tudi napisanemu dati nekaj prostora in časa, da zadiha in se pokaže v pravi luči, kar pomeni, da je priporočljivo, da vsako besedilo odložimo na stran ter ga v roke vzamemo ponovno čez dan ali dva (ali vsaj po nekaj urah). Takrat besedilo ponovno preberemo, ga popravimo, preoblikujemo in uredimo in šele nato se posvetimo jezikovni pravilnosti. Jezikovne zakonitosti so določeni vzorci, ki jih lahko vedno preverimo. Da ne govorimo o tem, da se vedno, kljub številnim pregledom in preverjanjem, lahko najde kakšna spregledana napaka.

Ustvarjalnost pa je bolj usmerjena in dobre ideje, ki se nam porodijo z ustvarjalnim razmišljanjem je dobro takoj zapisati in to take kot so. Popravljamo lahko vedno kasneje, idejo samo pa lahko zelo hitro pozabimo.

Z nekaj preprostimi vajami, lahko naše možgane ponovno usposobimo, da ne bodo zaznavali pravopisnih napak med samim pisanjem in da ne bomo že sproti urejali besedila kot da je končno:
  • Zapisujte čim bolj spontano, tako kot se vam ideje porajajo oziroma zamisel razvija. Tako boste kasneje besedilo lahko popravili in preoblikovali.
  • Pišite z roko. Pri pisanju na računalnik, še posebej, če je vklopljeno preverjanje črkovanja, se prehitro začnemo ukvarjati z napisanim in z napakami, ki smo jih pri tem naredili. Pri pisanju z roko se temu lažje izognemo in se osredotočimo povsem in popolnoma le na zapis ideje, dopisa, sporočila itd.
  • Napisano za nekaj časa odstavite. Odmik od ideje je pri vsakem ustvarjalnem procesu zelo pomemben, če že ne ključen element. Omogoča nam "oddih" od besedila in nam hkrati ponudi uvid v misel, ki jo želimo izraziti.
Foto: udemy.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar