petek, 17. junij 2016

5 razlogov, zakaj je branje v tujem jeziku koristno


Včasih sem veliko pogosteje brala v tujih jezikih kot zadnja leta, čeprav obiske tujine vedno izrabim tudi za nabavo originalnih naslov. Nekaj le-teh me še vedno čaka neprebranih. Šele ko beremo tudi v tujih jezikih, spoznamo, da je branje lahko več kot se zdi, predvsem pa prinaša določene koristi.

Lahko bi si mislili, da gre pri branju le za branje. Beremo. Pika. A branje je večplastno. Branje je drugače, če beremo strokovno literaturo ali leposlovje. Če beremo pesmi ali prozo. Če beremo elektronski vir ali tiskano izdajo. Časopis ali revijo. 

Prav tako je branje drugačno, če beremo tekst v materinem jeziku ali če ga beremo v tujem. 

Nekateri se branja v tujem jeziku izogibajo in prisegajo le na besedila v materinščini. Drugi spet zaprisegajo, da bi morali vsako knjigo brati v originalu, če se le da.

Gotovo je veliko lažje, verjetno tudi veliko bolj doživeto branje v maternem jeziku, a to prinaša tudi določene omejitve, ki pa jih branje v tujem jeziku presega.

Z branjem literature v tujem jeziku:
  • se učimo, ohranjamo, vzdržujemo znanje tujega jezika in bogatimo besedni zaklad;
  • krepimo sposobnost boljšega odločanja in drugačnega razmišljanja, saj smo z branjem v nematernem jeziku soočeni z drugačnostjo, drugačno strukturo jezika, izgovorjavo itd. To nam omogoča prilagodljivost za spremembe in tudi odločitve. Ko razmišljamo v tujem jeziku, smo bolj dojemljivi za drugačne poglede, pristope, lažje razmišljamo drugače in se na podlagi tega lažje in bolje odločamo;
  • postanemo bolj odprti. Z branjem v tujem jeziku vstopamo tudi v odkrivanje druge kulture, se lažje vživimo v tuje okolje, ki ga zgodba opisuje. Pri branju v materinem jeziku pogosteje prezrcalimo zgodbo na naše življenje, družbene in kulturne razmere, dogajanje. Pri branju v tujem jeziku pa ta prehod ni tako običajen. Ker se zavedamo, da beremo v tujem jeziku, tudi sprejmemo, da beremo "tujo" zgodbo, ne "svoje";
  • povečamo možganske zmogljivosti, kajti z učenjem tujih jezikov, ki zajema tako bralno, govorno in miselno komponento, krepimo sive celice - območje naših možganov, ki je zadolženo za obdelovanje informacij, dražljajev, in to na podoben način kot telesna vadba krepi mišice;
  • izboljšujemo spomin, saj lahko branje v materinem jeziku velikokrat poteka avtomatično, branje v tujem jeziku pa zahteve več osredotočenosti in prisotnost, zato si tudi več zapomnimo.
Kaj pa sami, radi berete v tujih jezikih ali se temu izogibate?

Foto: learnoutlive.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar