petek, 27. november 2015

Tehnike ustvarjalnega razmišljanja: Metoda 6-3-5

Mislite, da imate le eno možnost v dani situaciji?
Tako kot imeti več idej, izmed katerih lahko izbiramo in ustvarimo nekaj novega, tako je dobro imeti oz. poznati tudi več tehnik in možnosti kako do takih idej priti. Ena tehnika ne bo vedno delovala, bodisi ker je bolj primerna za specifično uporabo, bodisi ker v določeni situaciji ne bomo želeli iskati ideje vedno po istem kopitu.

Danes se bomo posvetili metodi 6-3-5 ali "Brainwriting", kot jo tudi imenujejo. To je morda nekoliko manj znana metoda, uporabna pri omejenem številu ljudi. A določene časovne, številčne omejitve se pri ustvarjalnem razmišljanju vedno izkažejo za bolj učinkovite, kot če imamo na voljo neomejeno časa in ljudi.

Metoda 6-3-5

Metoda 6-3-5 je v nekaterih elementih podobna metodi Brainstorming ali nevihti možganov, kar nakazuje že podobnost izraza, saj možganimo ideje, a kot že samo ime nakazuje, gre za zapisovanje idej po natančno določeni strukturi oz. postopku. Je skupinska metoda, ki poteka na individualni ravni.

Kot večina tehnik ustvarjalnega razmišljanja, tudi pri tej tehniki začnemo s konkretnim vprašanjem ali problemom. Bolj ko je vprašanje konkretno zastavljeno, bolj jasno izražene ideje bomo dobili.

Skupina je sestavljena iz 6 udeležencev. Tukaj lahko gledamo na to, da je vsak udeleženec strokovnjak za določeno področje ali ima posebne sposobnosti, znanja, ki so drugačne od drugih.

Pri tehniki uporabljamo posebne delovne liste ali tabele, z imenom vsakega udeleženca in s prostorom, kamor udeleženci zapisujejo svoje ideje. Tako ima vsak udeleženec pred sabo svoj list, na katerega zapiše 3 ideje, na voljo pa ima 5 minut na posamezen delovni list. Po pretečenem času liste zamenjajo oz. jih podajo sosedu v smeri npr. urinega kazalca in ponovno pod svoje ime napišejo tri ideje v petih minutah. Se pravi 6 udeležencev, 3 ideje, v 5 minutah v 6 krogih, kar znese 108 idej v 30 minutah, vsak udeleženec jih prispeva 18.

Udeleženci lahko ideje zapisujejo na svojstven način: v besedi, v risbi, s simbolom, morajo pa biti jasno izražene, da jih bodo kasneje razumeli tudi ostali udeleženci.

Pri tej metodi nastajajo ideje sicer v skupini, a individualno in brez možnosti ali pomoči, ki jo nudi skupinska debata. Hkrati pa ustvarjalnost idej posameznika ni omejena zaradi morebitnih medsebojnih konfliktov, različnih kulturnih, družbenih ozadij in osebnih stališč ali intelektualnih sposobnosti. Lahko pa udeleženci iščejo, razvijajo ali nadgradijo ideje, ko prebirajo ideje ostalih udeležencev na listu ali se odločijo, da jih bodo popolnoma izločili iz svojega razmišljanja.

Prav tako pri njej ni potrebna prisotnost moderatorja.

Na koncu udeleženci pregledajo vse ideje in izločijo tiste, ki se podvajajo ali take, ki so si preveč podobne, nato sledi skupinska evalvacija, kjer skupina izbere eno ali več (največ 3) idej, za katere menijo, da jim bodo pomagale rešiti problem na zastavljeno vprašanje oz. ki jih bodo razvijali naprej do stopnje rešitve in izvedbe.

Tudi sami uporabljate tehnike ustvarjalnega razmišljanja? Katere? Kako vam pomagajo priti do želenih rezultatov, novih idej?
Foto: linedin.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar