sreda, 6. marec 2013

Per Petterson in Konje krast

Per Petterson

Rodil se je 18. junija 1952 v Oslu. Pisati je pričel precej pozno, pri 35 letih.

Njegova prva knjiga Pepel v ustih, pesek v čevljih, zbirka novel, je izšla leta 1987. Sledili so ji romani Dežela odmeva, Meni je vseeno, V Sibirijo, Po brodolomu. Leta 2003 pa izide njegov, večkrat nagrajeni roman Konje krast.

Roman Konje krast je opredeljen kot sodobni psihološki roman z nekaterimi motivi vojnega in kmečkega romana.

Pettersonovo življenje je močno zaznamovala nesreča trajekta, v kateri je leta 1990 izgubil oba starša, brata in sestrično.

Leta 1993 se je iz Osla preselil na podeželje, kjer živi in dela še danes.


Konje krast
Zgodba nam predstavi Tronda Sandera, ki se po upokojitvi odmakne v zakoten kraj. Želi si v miru in samoti preživeti preostanek svojega življenja. Vendar ga srečanje s sosedom v spominu ponese v otroška leta, predvsem v poletje, ki ga je pri petnajstih letih preživel v prav tako odmaknjenem kraju s svojim očetom.

Tudi tokrat ne bomo, več kot toliko, govorili o vsebini zgodbe, saj jo morate že zelo dobro poznati. Prav tako se v obnovi besedila izgubi veliko pomembnih elementov, izpostavijo se le ključni, predvsem pa ne dobite občutka poteka zgodbe, kar je za pisanje eseja na maturi ključnega pomena.

Razčlenili bomo notranjo zgradbo romana, temo in motive, like, predvsem pa bomo razčlenili njihove odnose.

Tudi roman Konje krast ima nekaj avtobiografskih elementov. Katere avtobiografske elemente prepoznaš v romanu? Katere so podobnosti med življenjem Pera Pettersona in Tronda Sandera?

Notranja zgradba
Kakšna je notranja zgradba romana? Na koliko delov, poglavij je roman razdeljen? Koliko poglavij zajema posamezen del? Kateri so ključni dogodki posameznega poglavja/dela?

Tema in motivi
Katera je glavna tema romana? Katere motive pisatelj še obravnava v romanu?

Dogajalni čas in prostor
Določite dogajalni čas in prostor.

Literarno obdobje
V katerem literarnem obdobju je roman napisan? Kaj je za to obdobje značilno? Kakšno je zgodovinsko ozadje obdobja, v katerem delno zgodba poteka? Kakšno je zgodovinsko ozadje vojne in povojne Norveške?

Pripovedna tehnika
Kakšne pripovedne tehnike se pisatelj v svojem delu poslužuje? Katere slogovne prvine uporablja in kakšen je njihov učinek?

Literarne osebe
Naštejte literarne osebe, ki se pojavijo v romanu in vsako od njih na kratko opišite. Kakšne so značajske lastnosti posameznih likov? Kako vplivajo na ostale like, na potek zgodbe? Kakšni so v odnosu do drugih?

Odnosi: Otroci in starši
Letošnji tematski sklop pri eseju na maturi je Otroci in starši, zato je neizbežno, da na maturitetnem izpitu pričakujete nekaj na to temo.

Kakšni so odnosi v romanu med starši in otroki? Koliko takšnih odnosov/povezav lahko izpostavite?

Kakšnem je odnos med Trondom in njegovim očetom? Kaj vpliva na njun odnos? Kaj izvemo o odnosu med Trondom in njegovo materjo? Kaj vemo o odnosu Trondovega očeta do njegove sestre? Kakšen je odnos Tronda do Jonove matere? Katere podobnosti lahko povlečete med odnosom Tronda in njegovega očeta in Tronda kot očeta do svojih hčera? Katere vrednote ima Trondov oče? Kako te vrednote vplivajo na Tronda v mladosti in kasneje v življenju?Kaj vpliva na odtujen odnos Tronda do svojih otrok?

Kakšen je odnos Jonove matere do svojih otrok? Kako vpliva prikriti romantični odnos Jonove matere in njegovega očeta na Tronda?

Kateri odnosi so vam ostali najbolj v spominu? Kako bi jih opredelili?

Ni komentarjev:

Objavite komentar