četrtek, 21. marec 2013

Razpravljalni esej


Predmetni izpitni katalog za splošno maturo za slovenščino določa, da pri pisanju razpravljalnega eseja dijak dokaže svojo zmožnost razpravljanja o književnosti, problemskega, raziskovalnega in ustvarjalnega branja književnih besedil, njihovega primerjanja, vrednotenja in uvrščanja v kontekst.

Več o tem smo pisali v prejšnji objavi, tokrat pa se bomo posvetili samemu tipu razpravljalnega eseja, kaj lahko na maturitetnem izpitu pričakujete in kako se razpravljalnega eseja lahko lotite.

Primer, ki ga bomo obravnavali je primer, ne dejanska tema, ki jo lahko pričakujete na izpitu, vsekakor pa bo dobra vaja, da boste na izpitu, še posebej če ste napotkom za pisanje eseja sledili do zdaj, znali pisati o kateri koli temi, ki jo boste dobili.

Kot že samo ime pove, razpravljalni esej od vas zahteva, da o določeni temi, problemu, vprašanju razpravljate, pa tudi primerjate, pojasnjujete, razvrščate, vrednotite itd.

Na samem izpitu boste za razpravljalni esej dobili naslov in do pet smernic, kako vsebinsko esej zastaviti. Te smernice naj vam bodo vodilo, da v svojem razmišljanju ne zaidete od predlagane teme.

Primer: Človek prej umre od obupa kot od lakote

Pripovedovalec se v romanu Pomladni dan pogosto spominja očeta in njegovih besed in dejanj, ki ga v mladostniških letih zaznamujejo in vplivajo nanj tudi kot na odraslo osebo. Opišite odnos med očetom in sinom v romanu. Predstavite širši kontekst, dogajalni prostor in čas, ko oče prvič izreče te besede. Kako te besede vplivajo na pripovedovalca? Kaj iz romaneskne zgodbe izvemo o vrednotah očeta in ali imajo očetove vrednote vpliv na sinovo življenje?

Najprej natančno preberite naslov in navodila za pisanje eseja. V navodilih si lahko podčrtate ključne besede, ki vas bodo usmerjale pri pisanju, predvsem pa vas opominjale, o čem pisati. Vsekakor ne boste pisali o nečem, česar navodila od vas ne zahtevajo. V tem primeru ne boste pisali o odnosu matere in sina. (Vendar pa lahko odnos matere in sina uporabite kot primerjavo z odnosom očeta in sina, če bo, glede na izpostavljen problem, ki ga boste razvijali, utemeljevali itd., to vmesno.) Pomembno je, da se držite predlagane teme, saj vsa odstopanja od navodil pri ocenjevanju pomenijo odbitek točk.

Ko si dobro preberete naslov in navodila, se lotite osnutka. Najlažje se boste držali zastavljene teme, če si boste odgovorili na posamezne postavke navodil.

Pripovedovalec se v romanu Pomladni dan pogosto spominja očeta in njegovih besed in dejanj, ki ga v mladostniških letih zaznamujejo in vplivajo nanj tudi kot na odraslo osebo. Opišite odnos med očetom in sinom v romanu.

Na tem mestu predstavite ključne elemente, dogodke, očetove značajske lastnosti, izrečene misli, nauke, ki jih je oče posredoval sinu in s katerimi je vplival na življenjski in osebnostni razvoj pripovedovalca. Nato opišite odnos med očetom in sinom ter pri tem pazite, da gre pri odnosu za dvosmerni proces. Tukaj se boste od očeta, njegovih lastnosti in dejanj, besed, s katerimi je zaznamoval in vplival na sina, usmerili k opisu njunega odnosa, k primerjanju podobnosti in razlik.

Predstavite širši kontekst, dogajalni prostor in čas, ko oče prvič izreče te besede.

Osredotočite se na širši kontekst, v katerem so besede prvič izrečene. Lahko primerjate razmerje med očetom in sinom v tem kontekstu, opišite dogajalni prostor in čas tega dela zgodbe, se pravi kaj, kje in kdaj se v tem delu dogaja, in ne celotne romaneskne zgodbe.

Kako te besede vplivajo na pripovedovalca?

Opišite, kako te besede vplivajo na pripovedovalca v tistem trenutku (se jih sploh zaveda) in tudi kakšen imajo vpliv kasneje v njegovem življenju.

Kaj iz romaneskne zgodbe izvemo o vrednotah očeta in ali imajo očetove vrednote vpliv na življenje sina?

Tukaj se osredotočite na vrednote očeta, ki se kažejo skozi celotno romaneskno zgodbo, nato pa postavka od vas zahteva, da se do drugega dela vprašanja opredelite in svojo odločitev tudi pojasnite. Opišite, s katerimi vrednotami in kako je oče vplival na sina (če sploh).

Z odgovori na postavke navodil boste dobili smernice za pisanje eseja. Odgovore si zapišite v alinejah, v obliki miselnega vzorca ali na kakršen koli drug način, ki vam bo najlažje služil za nadaljnje pisanje.

Osnutek ste napisali, sedaj pa vas čaka pisanje eseja. Najlažje bi bilo, da bi usmeritve iz osnutka le zapisali v povedi, vendar pa mora biti besedilo eseja tako vsebinsko kot po zgradbi smiselno povezano in oblikovano.

Verjetno se vam bo že med pisanjem osnutka zastavil problem, katerega boste želeli utemeljiti in zagovarjati. Drugače o njem razmislite in si ga zastavite. Problem boste izpostavili v uvodu, nato pa se boste v jedru do njega opredelili, ga razčlenili, argumentirali, postavili tudi protiargumente, in ga v zaključku smiselno zaokrožili, ga potrdili. Smernice iz navodil so vam lahko vodilo za zgradbo jedra, se pravi da boste vsako postavko obravnavali v svojem odstavku.

Ker pa je za esej pomembno, da deluje kot smiselna celota in ne samo kot skupek nepovezanih idej, je pomembno, da svoje misli, stališča, smiselno povežete, da se misli skozi besedilo eseja razvijajo, druga drugo potrjujejo, dokazujejo in se nazadnje zaokrožijo v zaključku. Povezanost boste najlažje dosegli, če boste problem zastavili, oblikovali na način, da bo, kot ključni element celotne vsebine, povezoval vse nadaljnje trditve, ki jih boste v jedru opredelili.

Vse pisne izdelke, ki jih boste napisali na podlagi zgornjega primera razpravljalnega eseja, lahko pošljete na literarnica@gmail.com. Na vašo željo vam bomo podali oceno ali pa samo priporočila kje in kako besedilo še izboljšati.

Foto: mladinska.com

Ni komentarjev:

Objavite komentar