petek, 16. februar 2018

Tehnike zapiskov v alinejah in stolpcih

Kot smo spoznali v predhodnih objavah, so zapiski vsestransko koristni. Obstajajo v različnih oblikah in najboljše od vsega je, da si jih lahko vedno prilagodimo svojim potrebam in stilu zapisovanja. Z zapisovanjem pa spodbujamo tudi sposobnost aktivnega poslušanja in razumevanja besedila.

V današnji objavi se bomo posvetili še nekaterim možnim načinom zapisovanja zapiskov. Morda vam bo ravno eden od teh najbolj ustrezal.

Pravzaprav je načinov zapisovanja toliko kot je ljudi. A če bi preučevali svojstvene načine zapisovanja, bi jih lahko slej ko prej združili v različne skupine. Kljub temu, da smo ljudje individumi, vendarle razmišljamo in delujemo na podobne načine.

Je pa tudi res, da sami prilagajamo način zapisovanja glede na besedilo oziroma snov, ki jo proučujemo ali poslušamo.

Tako je ena bolj pogostih tehnik zapiskov, zapisovanje v alinejah. Verjetno vam je ta način tudi najbližji, saj je tudi najbolj splošno uporabljen pri nas.

Informacije si z razlogom najlažje zapisujemo prav v alinejah, saj s tem načinom zapisovanja najprej izpostavimo temo, nato pa v alinejah naštejemo ključne besede ali poudarke, razlage.

Taki zapiski so tudi v osnovi že dokaj dobro urejeni in pregledni. Prav tako lahko že na začetku pregledamo ključne teme in/ali podteme.

Ta način je kot neke vrste kazalo, po katerem se skozi vsebino najlažje in najhitreje orientiramo in se seznanimo z vsebino, ki jo zapiski izpostavljajo.

Tako lahko na zelo enostaven način pregledamo vsebino, ki vsebuje veliko različnih tem z veliko podrobnostmi.

Pri zapisovanju v alinejah lahko pod eno temo nanizate veliko podrobnejših informacij, ne da bi se izgubila preglednost ali da bi bilo zapisovanje s tem zamudno. 

Če se vam zdi zapisovanje v alinejah preveč dolgočasen in staromoden način, se lahko poslužite zapisovanja v stolpcih

Tak način zapisovanja je koristen, ko se pri informacijah najprej seznanite z glavnimi temami in ključnimi poudarki, in šele kasneje pri vsakem preidete v podrobnosti.

List papirja razdelite na toliko stolpcev, kolikor bo tem, nato pa pod vsakim naslovom, temo v stolpec zapisujete pomembne informacije oz. razlage.

Na ta način imate pregled nad obravnavanimi temami oziroma podtemami, ki se tičejo glavne teme na enem mestu, na eni strani in ni vam treba brskati skozi več strani. 

Zapiski v stolpcih so alternativa miselnim vzorcem, v smislu informacij, zbranih in preglednih na enem mestu. Torej, če ne marate oblačkov in črtic in puščic, ki povezujejo različne teme, ker se vam zdijo premalo resni in vam recimo formalna struktura veliko bolj odgovarja, potem si lahko zapiske zapišete v stolpce. 

Upam, da vam serija zapisov o zapiskih vsaj malo prepriča, da si boste v prihodnje pomembne informacije zapisovali ali da ste dobili orodja, kako na lažji način in morda malo bolj z veseljem pristopiti k zapisovanju, če vam to do sedaj ni vzbujalo velike radosti. 

Naj na koncu izpostavim še eno precej pomembno točko pri zapisovanju, in sicer da vsak začetek nove snovi, teme označite z datumom. Tako boste imeli pregled tudi nad časovno komponento zapiskov, torej, kdaj ste o določeni snovi že pisali zapiske, hkrati pa si boste zapomnili obravnavano temo in boste dodatne informacije lahko le pripisali obstoječim zapiskom, namesto da bi se zapisovanja zaradi pozabe lotili povsem od začetka.

Foto: lifehacker.com


Ni komentarjev:

Objavite komentar