nedelja, 10. december 2017

Kako učinkovito pisati zapiske

Pisanje ima veliko oblik. Najpogostejša podoba je tista o pisatelju, ki piše. To podobo smo pridobili pri urah književnosti in četudi smo se v šoli naučili tudi sami pisati, vseeno pisanja nismo povezali z vsakodnevnimi opravili ali pa so bila ta opravila večinoma tečna.

V zadnjih nekaj objavah smo razbili mit, da je pisanje rezervirano le za pisatelje in da se ljudje različnih starosti, v različnih okoljih s pisanjem srečujemo vsak dan. Nekako mu ne uidemo, tudi če bi želeli. Če nič drugega, pošljemo kakšen sms ali objavimo novo objavo na enem od socialnih omrežij.

Pri svojem delu veliko berem, raziskujem in preučujem. Tudi veliko pišem, predvsem pa si, da ne bi vsega prebranega pozabila, veliko zapisujem. Vseh zapiskov se je skozi leta nabralo za malo knjižnico in so vir informacij in znanja, ki ga lahko nadgrajujem. In v tem nisem edina. Niti ni treba, da beremo ali študiramo, da si zapisujemo, dovolj je, če imamo sestanek - zapiski so tudi pri njem zelo pomembni.

Tako kot pišemo, si tudi zapisujemo na različne načine in prvi pogoj za učinkovite zapiske je ravno ta, da najdemo svoj način zapisovanja. Ugotovili pa bomo, da si v različnih situacijah zapisujemo drugače. 

Vseeno se mnogo ljudi upira zapisovanju stvari. Zapiski se jim ne zdijo pomembni in potrata časa. A dolgoročno se obrestujejo in nam vzamejo veliko manj časa, kot nam ga kasneje ponovno iskanje podatkov, ki smo jih pozabili, ker si jih nismo zapisali.

Kako učinkovito pisati zapiske?

1. Kot pri vsaki stvari, je tudi pri pisanju zapiskov pomembna priprava. Verjetno se sprašujete, kaj se je treba pri zapisovanju pripravljati, saj ničesar ne potrebujete. A mnogi med nami si stvari ne utegnemo zapisati ravno zato, ker nismo pripravljeni. Velikokrat ne pomislimo na najbolj osnovne stvari kot sta pisalo in papir, pa tudi kakšno barvno pisalo ne bo odveč. 
Na tem mestu naj poudarim tudi pomembnost in večjo učinkovitost pri pomnjenju podatkov, če zapiske pišemo na roke in ne tipkamo na računalnik (o koristnosti ročnega pisanja smo veliko že pisali in lahko pobrskate po starejših objavah). Naši možgani dražljaje sprejemajo čisto drugače, če pišemo na roko ali če tipkamo. Pri pisanju na roke so veliko bolj aktivni in tudi zapomnimo si veliko več.
Priprave pa lahko vključujejo tudi pregled prejšnjih zapiskov, če si boste zapisovali nekaj, kar ste obravnavali že v preteklosti. Tako si boste lahko zapisali veliko manj, saj boste vedeli, da ste določene bistvene informacije že zapisali.

2. Mnogi se nočejo poslužiti zapiskov, saj se jim zdijo prezapleteni in mislijo, da si morajo čisto vse zapisati. A res učinkoviti zapiski ne vsebujejo vsega, kar npr. govorec reče, temveč le ključne besede in pomenske enote.
Pri pisanju zapiskov sta pomembni dve komponenti:- da aktivno poslušamo, kar pomeni, da si snovi ne zapisujemo brez razmišljanja, temveč skušamo snov tudi že razumeti, se o povedanem, prebranem sprašujemo, in- da si zapisujemo na način, kot snov razumemo, zapišemo s svojimi besedami in ne kot je dobesedno povedana ali zapisana že kjer drugje. Torej, zapiski nam služijo predvsem, da snov razumemo in si jo zapišemo, da nam bo nadaljnje učenje lažje.

3. Veliko bolje pa nam bodo zapiski služili, če jih bomo uredili. Urejeni zapiski, iz katerih lahko takoj razberemo o čem gre beseda, nam veliko bolj učinkovito pomagajo pri nadaljnjem učenju ali pisanju. Le če jih bomo znali tudi prebrati in bomo razumeli, kako si podatki sledijo in dopolnjujejo, nam bodo lahko služili še dolgo. 

Zapisovanje zapiskov zahteva čas in vztrajnost. Kar pa se na koncu pokaže za zelo učinkovito, saj več znamo, si s pomočjo zapiskov lažje osvežimo znanje ali napišemo besedilo na določeno temo. Če imamo na voljo dobre zapiske, nam ni treba ponovno brati in raziskovati vse snovi. Na daljši rok pa to pomeni, da si več zapomnimo in nam vzeto vse skupaj vzame veliko manj časa, kot če se moramo poglabljati znova in znova v eno in iste podatke, zato ker smo jih kmalu za tem že pozabili.

Z malo vaje so lahko zapiski tudi zelo zabavni.

Si tudi sami delate zapiske ali se vam zdijo potrata časa? Imate svoj način, kako učinkovito pisati zapiske?

Foto: youtube.com/thestvietofit

Ni komentarjev:

Objavite komentar