petek, 25. avgust 2017

Kako krepiti veselje do učenja

Med počitnicami smo tematiki učenja posvetili veliko pozornosti in tako nadaljevali s prikazom pomembnosti učenja in različnih vidikov učenja ter načine, kako ga spodbujati.

Učenje lahko pojmujemo kot proces pridobivanja, sprejemanja, shranjevanja in uporabe različnih informacij, ki jih pridobivamo z branjem, poslušanjem, izkustvenim učenjem, pogovorom ali posredovanimi informacijami. 

Z učenjem pridobivamo nova znanja, veščine in spretnosti, kar pa nam pomaga pri razumevanju okolja, družbenih vrednot in dogajanja okoli sebe, saj lahko z učenjem oblikujemo prepričanja in stališča, hkrati pa nam pomaga razumeti različna čustvena stanja ali reakcije.

A kljub temu, da ima učenje toliko pozitivnih učinkov, se marsikdo, otrok ali odrasel, ne uči rad. Zakaj? 
Eden od razlogov naj bi bil, da ne prepoznamo koristnosti učenja za svoje življenje. Enega od vzrokov bi lahko našli tudi v šolskem učenju, v katerem veliko učencev in dijakov ne vidi smisla. Zato znanja, ki ga pridobijo ne znajo povezati z njegovo uporabnostjo. 

A kasneje marsikateri odrasli odkrije pomembnost učenja in koristi, ki mu jih prinaša znanje ali različne spretnosti, vseeno pa določeno število, ki niti ni majhno, odraslih ostane zaverovanih, da jim učenje ne koristi in da se je učiti brez veze. 

Vzroke za to bomo poskušali raziskati v nekaterih prihodnjih objavah, tokrat pa lahko strnemo nekaj pomembnih načinov, kako spodbujati in ohranjati zanimanje za učenje in navdušenje nad pridobivanju novih informacij in znanja. 

Motivacija za učenje je različna in jo strokovnjaki delijo na zunanjo in notranjo. Kot že imeni povesta gre za motivacijo, ki je zunaj nas in jo pogojujejo predvsem zunanji dejavniki ali osebe ter notranjo, ki izvira iz nas. Z notranjo motivacijo bomo lažje v učenju našli smisel, veselje in zadovoljstvo. Z vedoželjnostjo in radovednostjo bomo lažje ohranili vztrajnost za učenje. Vseeno pa tista zunanja motivacija tudi ni zanemarljiva in mora biti prav tako prisotna, da bo učenje čim bolj učinkovito.

Največ pa bomo za spodbujanje učenja naredili s svojim zgledom ter že otrokom pokazali zanimanje za učenje različnih stvari in na različne načine.

Počitnice večina, tako otroci kot odrasli, pojmuje kot čas za oddih. Kar pa ne bi smelo pomeniti, da si vzamemo popoln oddih od učenja. Učenje se dejansko dogaja ves čas, četudi se tega ne zavedamo. Če sedimo za knjigami ali se sprehajajmo po gozdu. Okoli nas je vedno dovolj materiala za učenje. Le izkoristiti ga je treba.

Foto: usaidlearninglab.org

Ni komentarjev:

Objavite komentar