petek, 14. april 2017

Kako oblikovati bralcu prijazno besedilo?

Dobro napisno besedilo ni samo vsebinsko kakovostno, čeprav je to zelo pomemben element, temveč je tudi oblikovano tako, da je branju prijazno.

S tem je mišljeno predvsem to, da je besedilo na pogled in po svoji strukturi zasnovano tako, da ga je že samo zaradi njegove sestave lahko prebrati, zgradba pa pripomore k razumevanju vsebine, saj je tekst lažje berljiv.

Do sedaj smo se že navadili, da več pozornosti posvetimo besedam, ki jih izberemo in  kako oblikujemo stavke in s tem tudi naše misli ter ideje.

Ljudje smo pretežno vizualna bitja. Takšni smo tudi kot bralci. Tekst, ki je zgoščen in v "enem kosu" nas bo morda od branja odvrnil, saj se nam bo zdel prezahteven, četudi bo vsebina zanimiva.  Že sama zgradba nas lahko pritegne ali odbije.

Dobra struktura je pomembna tudi z vidika preglednosti in ureditve našega sporočila. Prav tako je veliko informacij na enkrat težko sprejeti in potrebujemo "oddih". Tako je tudi med branjem.

Pri leposlovnih besedilih lahko lažjo berljivost dosežemo z vnosom dialoga, ki pripomore k dinamičnosti besedila in branja. Težje pa je zanimanje bralca zadržati pri strokovnih in polliterarnih besedilih oz. besedilih, ki ne vsebujejo dialoga.

Kako lahko na pogled besedilo naredimo lažje berljivo?
Če smo se prejšnji teden posvetili vsebini besedila in predstavili nekaj uporabnih pripomočkov, s katerimi lahko vsako besedilo spremenimo v zanimivo, ne da bi izgubili pomen, potem se bomo tokrat posvetili še oblikovni plati oz. zgradbi besedila, ki si ga bo bralec želel prebrati v celoti in ga ne bo prenehal brati na sredini ali že na začetku.

In kako lahko pritegnemo bralčevo pozornost, da bo naše besedilo prebral do konca in razumel njegovo sporočilo?

- Uporabimo kratke odstavke: če velja, da kratki stavki pripomorejo k boljšemu razumevanju besedila, to še posebej velja za odstavke. Kratki, preprosti odstavki bodo že na videz predali sporočilo in bralca ne bodo zasuli s preveč informacijami na enkrat. Če se sprašujete, koliko naj bodo ostavki dolgi, jih poskusite postaviti vsake dve ali tri povedi/vrstice.

- Izpostavimo pomembno idejo: če se vam v besedilu zdi kaj še posebej pomembnega ali bi radi to izpostavili, označite krepko. To je lahko misel, ideja, ugotovitev ali stališče. Izpostavite le eno ali dve misli v celotnem besedilu. Če boste označili vse, kar se vam zdi pomembno, se zna zgoditi, da boste označili polovico besedila, kar ga bo ponovno naredilo nepreglednega. Prav tako se pri tem lahko izgubi dejanski pomen.

- Uporabimo pike ali alineje: na ta način lahko izpostavite pomembne stvari. Ker vam ne bo treba pisati celotnih povedi, boste sporočilo izrazili na kratek in jedrnat način. Uporaba alinej ali pik (ali drugih simbolov) tudi vizualno pritegne bralčevo pozornost. 

- Prilagodimo dolžino besedila: Velikokrat se pojavi tudi vprašanje, koliko naj bi bilo besedilo dolgo. Za primer vzemimo objavo ali članek.
Nekateri so mnenja, da mora biti dolžina objave dolga vsaj 800 besed, drugi bi temu dodali vsaj še dodatnih tisoč besed, spet tretji prisegajo na krajše prispevke.
Kakor koli že, dolžina besedila je pomembna in slediti mora enemu samemu pravilu - da je dolgo toliko kot mora biti, da izrazi svoje sporočilo na razumljiv in berljiv način.

Ni komentarjev:

Objavite komentar