petek, 6. februar 2015

Razpisi na področju kulture

Prijavite svoj razpis
Februarja imate priložnost in možnost prijave na kar nekaj nacionalnih projektu na področju kulture, kamor lahko prijavite tudi literarno obarvane projekte:

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2015
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih izdaje knjig, izdaje revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanja in delovnih štipendij.

Rok za oddajo vlog: 3. 3. 2015

2. Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 (z dne 17.12.2013), ki jih bo v letu 2015 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog: 2. 3. 2015

3. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot: 
•    prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti; 
•    izobraževanja  in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
•    založniški, filmski in video projekti.


Rok za oddajo vlog: 2. 3. 2015

4. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi.

Rok oddaje vlog: 2. 3. 2015

Veselo ustvarjanje!

Foto: as-skupina.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar