petek, 28. november 2014

Natalie Sarraute: Otroštvo

Kdo je bila Nataša Černjak?

Nataša Iljična Černjak se je rodila 18. julija 1900 v vasici Ivanovo blizu Moskve v asimilirani, bogati in kulturni židovski družini. Oče Ilja Černjak je bil kemik znanstvenik in lastnik tovarnice kemijskih barvil v Ivanovem, mama Pavlina Šatunovski pa je kasneje pod moškim psevdonimom Višrovski pisala in izdajala pripovedke za otroke. 

Zakon njenih staršev ni bil srečen, ločila sta se, ko je bila Nataša stara dve leti. Mati se je vnovič poročila ter z možem Nikolajem - Koljo Boreckim ter Natašo odšla najprej v Ženevo v Švici, nato pa so se za nekaj let ustalili v Parizu. Nataša je počitnice preživljala z očetom doma v Rusiji ali v švicarskih letoviščih, dokler ni prišel živet v Pariz tudi oče. 

Položaj se je obrnil, ko se je mati leta 1906 odločila preseliti v Sankt Peterburg, oče pa je moral 1907 zaradi političnih prepričanj svojega brata prisilno ostati v Franciji. Uveljavljeni sistem izmenjave staršev se je porušil z odhodom obeh Boreckih v Budimpešto februarja 1909, ko so Natašo za pol leta poslali k novoporočenemu očetu. Tam se j z njo ukvarjala mlada, komaj 24-letna mačeha Vera Šeremetjevski, ki je bila tedaj že noseča in je kasneje rodila Natašino polsestro Lili. 

Ker se mati do jeseni ni javila, je oče hčerko v Parizu vpisal v šolo, kjer je Nataša našla prvo stabilno točko v življenju.  ... Nataša je tako za stalno ostala pri očetu, maturirala v Parizu, študirala angleščino in zgodovino v Oxfordu, sociologijo v Berlinu, in pravo v Parizu, kjer  je začela delati kot odvetnica in se posvetila mednarodnemu pravu.

Literarno ustvarjanje se ji je odprlo šele v zrelih letih, njena prva knjiga, zbirka kratkih proznih zapisov Tropizmi, je izšla leta 1939. Po vojni se je v celoti posvetila književnemu ustvarjanju. Avtobiografski roman Otroštvo je napisala pri triinosemdesetih letih.
Povzeto po Esej na maturi 2015, str. 66-67

Otroštvo

Roman Otroštvo je Natalie Sarraute napisala pri triinosemdesetih in zajema spomine na nekatere dogodke iz avtoričinega otroštva in se konča z njenim odhodom v gimnazijo.

V tokratni objavi se ne bomo posvetili sami vsebini zgodbe, temveč bolj vprašanjem o zgradbi, temi, motivih in likih romana, ki vam bodo pomagala raziskati odnos avtorice do lastnega otroštva, do oseb, ki so ji bile blizu ter dogodke, ki so vplivali na njeno življenje.

Zgradba
Kakšna je zgradba romana? Na koliko delov, poglavij je roman razdeljen? Katere so osrednje osebe in dogodki posameznega poglavja?

Tema in motivi
Katera je glavna tema romana? Katere motive najdete v zgodbi?

Dogajalni čas in prostor
Določite dogajalni čas in prostor.

Pripovedni glas
Kdo pripoveduje zgodbo? Kaj je za posamezen pripovedovalkin slog značilno? Kakšen je učinek takšnega pripovednega glasu?

Literarne osebe
Katere so literarne osebe v romanu in v kakšnem razmerju so do pripovedovalke? Kakšne so značajske lastnosti posameznih likov? Kako vplivajo na osrednji lik pripovedovalke, na njena čustva, dojemanje sveta in na potek zgodbe? Kakšni so pripovedovalkini občutki do njih, kako se do njih vede in kaj ji pomenijo?

Na kakšen način pa bi vi zapisali svoje otroštvo?

Foto: alalettre.com




Ni komentarjev:

Objavite komentar