petek, 1. februar 2013

Literarni natečaj za najboljše dramsko besedilo


Klub študentov Kranj (v nadaljevanju: KŠK) razpisuje literarni natečaj za najboljše dramsko besedilo.

1. Prispevki
En prispevek ustreza enemu dramskemu besedilu, torej se ocenjuje vsako dramsko besedilo zase. Vsak sodelujoči lahko na natečaj pošlje največ tri (3) prispevke. Avtorjem dajemo pri pisanju besedila dve omejitvi. Prvič, dramsko besedilo mora biti enodejanka. Drugič, v besedilu lahko nastopa največ pet (5) oseb. Število prispevkov ne bo vplivalo na ocenjevanje.

2. Oblikovno-tehnični pogoji
Prispevki naj bodo tipkani, v berljivi pisavi črne barve, velikost 11 ali 12.

3. Udeleženci
Na natečaju lahko sodelujejo dijaki in študentje oz. mladi od 15. pa do izpolnjenega 26. leta starosti, ki imajo slovensko državljanstvo ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

4. Avtorstvo
Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo prispevkov. Avtor s poslanim delom dovoljuje njegovo objavo in uprizoritev, prav tako nima KŠK do avtorja nikakršnih materialnih obveznosti. Avtor se strinja, da lahko KŠK njegova avtorska dela krajevno in časovno neomejeno reproducira ter distribuira. Rokopisov ne vračamo.

5. Žirija in način selekcije
Poslane prispevke, ki bodo ustrezali razpisanim kriterijem, bo dobila v pregled tričlanska strokovna žirija, ki bo določila zmagovalca na podlagi strokovnega znanja ter lastnih izkušenj in presoje. Ocenjevala bo kreativnost, slog, jezik, spretnost povezave vsebine in oblike, inovativnost, sporočilnost ter celostni umetniški vtis dramskega teksta. Odločitev žirije glede zmagovalca bo dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti.

6. Nagrade in povratne informacije
Zmagovalec natečaja prejme denarno nagrado v vrednosti 250 €, drugouvrščeni 100 €, tretjeuvrščeni pa 50 €. (Pri vseh treh gre za neto zneske.) Zmagovalno besedilo bo v sodelovanju z avtorjem dela in kranjskim študentskim gledališkim društvom Toj to! uprizorjeno na Tednu mladih 2013, največjem mladinskem festivalu v Sloveniji. Razglasitev zmagovalca bo okvirno v začetku marca 2013 na spletni strani KŠK. Prevzem nagrad pa na premierni uprizoritvi predstave, ki bo maja 2013. Prevzem nagrad bo mogoč izključno na omenjeni prireditvi, razen v primeru utemeljene odsotnosti nagrajenca.

7. Rok za oddajo izdelkov in naslov
Izdelke natisnjene in podpisane s psevdonimom oz. šifro pošljite do 12. februarja 2013 po navadni pošti (šteje datum žiga) ali priporočeno na naslov:

Klub študentov Kranj
(Za natečaj)
Slovenski trg 3
4000 Kranj

Pošiljki v zaprti kuverti priložite še z vašimi podatki izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite
tukaj.

8. Ostalo
Dodatne informacije dobite na natecaj@ksk.si.


Več na: http://www.ksk.si/kultura/literarni-natecaj/literarni-natecaj-za-najboljse-dramsko-besedilo/383/

Ni komentarjev:

Objavite komentar