petek, 10. november 2017

4 načini, kako izboljšati svoje pisanje

Ljudje se premalokrat zavedamo pomembnosti dobre pisne komunikacije. 
Predvsem mladim se to velikokrat zdi brez smisla. Razumljivo je, da je njihovo pisanje nenehno podvrženo ocenjevanju in pretežno slovnični pravilnosti, občutno manj pa razvijanju misli, stališč in slogu pisanja. Zdi se, da je dobro pisno izražanje prepuščeno individualnim sposobnostim dijakov, na tak način sprejeto in na tak način ocenjevano.

Dejstvo pa je, da se lahko boljšega pisnega izražanja učimo in se v pisanju izpopolnjujemo. Učenje pisanja (tu seveda ne mislimo na učenje črk) je proces, katerega se lahko skozi redno vajo in z izboljševanjem naučimo. Kot proces pa tudi nakazuje, da se ga učimo in izboljšujemo nenehno. 

Pri svojem delu se srečujem z raznovrstnimi "težavami" v pisanju. Tu je slovnična pravilnost nekako še najmanjši problem in tudi ni vedno pogojeno s slabšimi učenci. Tudi marsikateri "odličnjak" pri pisanju potrebuje pomoč, da ga izboljša, da izostri svoje misli in jasno zapiše sporočilo.
Najpogostejše težave so:
  • misli niso povezane, sporočilo je nekako nametano skozi celotno besedilo in ne sledi razvoju stališča,
  • pomanjkljiv besedni zaklad, zaradi katerega je besedilo okorno in se ponavlja, ni jasno izraženega sporočila, ker so misli presplošne in ne izražajo stališča,
  • zatekanje h gostobesednim opisom, brez jasne rdeče niti.

Ni treba, da smo vsi genialni pisatelji ali da to postanemo, da se učimo dobro pisati. Že v življenju, pri študiju, delu se srečujemo z raznovrstnimi besedili, bodisi pišemo seminarsko nalogo, znanstveni članek, dopis, strokovno literaturo ali leposlovje. In čisto pri vsaki obliki besedila je pomembno, da svoje stališče, zamisli in sporočilo prenesemo na jasen in razumljiv način, sicer nam ne bo nihče prisluhnil in zaman se bomo trudili, da bi predali sporočilo, pa naj se nam zdi še tako pomembno, da ga delimo.

Da bo besedilo naslednjič bolj jasno:
- izbrišite besede, ki se ponavljajo. O tem "triku" smo že pisali, a je zelo uporaben. Ljudje smo navajeni, da uporabljamo določena "mašila", tako v govoru kot pri pisanju. Bodite pozorni na besede, ki se ponovijo več kot petkrat, kot so tudi, pač, pa in podobne, ter jih izbrišite. Tako je, izbrišite jih in nato ponovno preberite, kaj ste napisali. Verjetno bo besedilo že takoj zvenelo vsaj malo bolj razumljivo.Če se ponavljajo glagoli, samostalniki, se vam pa zdijo nujni za prenos sporočila, razmislite ali bi lahko namesto glagola uporabili drugega ali sporočilo izrazili z opisom, besedno zvezo ali razlago. Besedilo, v katerem se nenehno ponavljajo ene iste besede je nezanimivo in težko berljivo, saj se zaradi ponavljanja istih besed sporočilo izgubi.
- izogibajte se uporabi besed, ki zvenijo zanimivo ali učeno, a njihovega pomena ne poznate dobro oziroma ne znate uporabljati v kontekstu. Sporočilo, ki ga želite izraziti, opišite s preprostimi, razumljivimi besedami ali stavki.
- razmislite, katero je sporočilo, ki ga želite sporočiti, ga jasno in razumljivo oblikujte in ga postavite na prvo mesto ali vsaj takoj za kratkim uvodom. V nadaljevanju boste imeli še dovolj priložnosti predstaviti stališča ali opisati in razložiti svoje ideje, ki bodo podprle pomembnost sporočila. Tako se bo bralcu sporočilo vtisnilo v spomin, v nadaljevanju pa boste to sporočilo le še krepili.
Prevečkrat namreč sporočilo pustimo za konec, pred tem pa dolgovezimo o stvareh, ki naj bi k sporočilu vodile, a ker misli same po sebi nimajo glavnega sporočila, postanejo dolgovezne in nezanimive, bralec jih prehitro preskoči in zelo verjetno preskoči tudi sporočilo oziroma do njega niti ne pride, ker ga vsebina na začetku ne pritegne.
- na koncu pa napisano seveda še enkrat preberite in po potrebi dopolnite.

Kako pa si sami prizadevate izboljšati svoje pisanje?

Foto: incomednevnik.info

Ni komentarjev:

Objavite komentar