petek, 9. november 2012

Literarni natečaj revije Mladika


Revija Mladika razpisuje 41. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Uredništvo rokopise zbira do 1. decembra, rezultati bodo znani ob slovenskem kulturnem prazniku. 

Razpis je odprt ne glede na bivališče.

Razpisane so denarne nagrade za prozo in za poezijo. V vsaki kategoriji prva, druga in tretja nagrada, vrednosti pa so: v prvi kategoriji 500, 300 in 250 evrov, v drugi kategoriji pa 300, 150 in 100 evrov.

Rokopise je treba poslati v dveh (2) čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 TRST, do 1. decembra 2012 ali redakcija@mladika.com. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali s šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti (ali v posebni priponki elektronske pošte), opremljeni z istim geslom ali s šifro.
Prozna besedila naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset).

Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno.Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu – na javni prireditvi in v medijih. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2013. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo. Rokopisov ne vračajo.

Foto © MladikaVeč na: http://radio.ognjisce.si/sl/135/ssd/8983/

Ni komentarjev:

Objavite komentar