petek, 9. november 2012

2. LITERARNI NATEČAJ


Leto je naokoli in Šolski center Šentjur razpisuje 2. tradicionalni literarni in likovni natečaj z naslovoma:


a) Življenje z naravo
b) Mrtve reke, neme pomladi – ali je to naša prihodnost?

Pod prvim naslovom naj učenci opišejo svoje doživljanje narave in vsega, kar je z njo povezano (življenje v gozdu, na polju, travniku, ob potoku, jezeru, sprehod po planinah…). Napišejo naj kakšno zanimivo izkušnjo, ki so jo doživeli v naravi, lahko opišejo kakšen naraven pojav, ki je pritegnil njihovo pozornost in jih pripravil k razmišljanju o tem, kako sta narava in človek povezana tudi v času sodobnih tehnologij.

Pod drugim naslovom naj učenci razmišljajo o naši prihodnosti – kakšna bo, če bomo z naravo ravnali tako neodgovorno kot doslej: onesnaževali vode, ozračje, krčili gozdove itd. .
Navedejo naj svoje predloge, kako vzpostaviti trajnostno ravnovesje v naravi, da ne bomo doživeli katastrofe zaradi lastne nepremišljenosti.

Pisni izdelki naj obsegajo 300 do 500 besed, naj bodo natipkani s pisavo v velikosti 12, z razmakom 1,5 ter opremljeni z avtorjevim imenom in priimkom, razredom, imenom osnovne šole ter imenom in priimkom mentorja.

Likovni izdelek je lahko risba, slika, kolaž, grafika v katerikoli likovni tehniki, v A3 formatu (risalni list), lahko je delo enega ali več avtorjev skupaj. Na hrbtni strani naj bodo naslednji podatki: naslov izdelka, ime in priimek avtorja/avtorjev, razred, ime in priimek mentorje ter ime in polni naslov šole.

Literarne in likovne izdelke bo pregledala tričlanska komisija. O izboru bodo avtorji oziroma njihovi mentorji obveščeni po pošti. Najboljši izdelki bodo nagrajeni in objavljeni v lokalnih časopisih. Razglasitev rezultatov bo javna, o kraju in času vas bomo obvestili naknadno.
Literarne in likovne izdelke pošljite do 21. 12. 2012 na naslov šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur s pripisom literarni/likovni natečaj ali pa po
elektronski pošti solski.center-sentjur@guest.arnes.si , lahko pa jih tudi oddate osebno v tajništvu šole.

Izdelkov ne bomo vračali. V kolikor avtor želi, da mu izdelek vrnemo, ga lahko on sam ali mentor prevzame na sedežu šole po zaključku aktivnosti.

            
                                                                                                                     Ravnatelj:
                                                                                                         mag. Janez Vodopivc

Več na: http://www.sc-s.si/joomla/index.php/srednja/290-2literarni-nateaj

Ni komentarjev:

Objavite komentar